#4.Prosperent ทำเงินต่อเนื่อง

Prosperent ทำเงินต่อเนื่อง

หลังจากที่ผ่านมาเกือบๆ 2 อาทิตย์ ทำให้ทราบได้ว่า เว็บเริ้่มเติบโต ทีหละนิด จริงๆ ก็เป็นแค่กลุ่มหมอก ที่ใช้ทดสอบ สำหรับ กองทัพ (กองหน้า)

เนื่องจาก 3 Part ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าผมเกิ่นมาจนถึงว่า ผมทำไป 11 เว็บ แน่นอนว่ามันเป็นแค่การทดสอบ อะไรสักอย่าง

การจัดทัพ สำหรับทดสอบ แบบฉบับ ผม

มีทหารดังนี้

Host Free ประมา 4 ที่ ใช้ ที่หละ 2 Domain ไม่เหมือนกัน

.COM จำนวน 1 ให้เป็นหัวหน้าทัพ

ทำเงินอย่างต่อเนื่องกับ Prosperent.comแน่นอนว่า ทหารแต่หละนาย มีความสามารถไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ Host และ ชื่อ Sub Domain ซึ่งตอนนี้ สามารถสรุปออกมาได้ 1 อย่าง คือ หลายๆที่ สามารถ ทำการ Index ได้ดี ทำอันดับและพอทำเงินได้
แต่ผมยัง ไม่ขอเปิดเผย รูปร่างหน้าตา และชื่อเว็บนะครับ

ที่สำคัญคือ การรอดูต่อไป ในระยะ เวลา ที่คิดว่า อายุไข มันมีเท่าไร

แน่นอนว่า ขึ้นเว็บแบบนี้ ต้องมี อายุ เรามาดูสิว่า กองทัพ หน้า ของเรา จะสามารถ บุกและ สู้ ได้นานเพียงใด
และกลับมาพบกันใหม่ครับ ^^


Blog9t