รายงานผลโปรเจคที่เคยเล่าไว้ ลง 1000 เอา หมื่น

รายงานผลโปรเจคเดือน มกราคม ที่่เคยได้โม้เอาไว้ ^^ จาก ที่ผมได้เคยบอกไว้คร่าวๆ ที่หน้านี้ http://blog9t.blogspot.com/2013/01/1000-10000.htm...