ขออภัยสำหรับเพื่อนๆ ทุกท่าน ที่กำลังทำ Amazon

เนื่องจาก ผมเอง ไม่ค่อยว่างมาเลยช่วงนี้ ติดงานเยอะมากมาย เลยไม่ค่อยได้มาอัพเดธ เลยได้ติดค้างบทต่างๆ ที่เคยฝากไว้ ที่เข้ามาเพื่อจะมาบอกว่า ...