เกิดไรขึ้น บอทกระทืบ

ไม่ไหวๆ บอทกระหน่ำเกินไป

แย่จัง สะพานบอทฉัน